So proud to have been part of:

Sianed Jones’s Cân Elenydd

Composer, musician and director Sianed Jones
Artists Jacob Whittaker, Mary Lloyd Jones and Maria Hayes
And featuring musician Jordan Price Williams (voice and cello)
This song cycle video art collaboration was broadcast on S4C
Sunday 8th November at 14:35
Wednesday 11th November at 22.30
Cân Elenydd conjures a family mythology forged across three generations.. a handbag is found filled with first world war letters.. a sister Dilys Lewis writes to her brother Dai Lewis in the trenches.. a mystery Mr J.R.Owen replies.. a daughter Mary Lloyd Jones paints and connects to the Devils Bridge landscape.. brothers Dai and Ardwyn Lewis carry a harp on their backs playing and singing to local communities.. an artist Maria Hayes re-enacts a protective Swyn of love, joy and forgiveness rooted in the healing powers of a circle.. a granddaughter Sianed Jones weaves all the stories into song.
Mae Cân Elenydd yn datgelu mytholeg deuluol a asiwyd dros dair cenhedlaeth… darganfyddir bag llaw yn llawn llythyrau o’r rhyfel byd cyntaf…mae’r chwaer Dilys Lewis yn ysgrifennu at ei brawd Dai yn y ffosydd a daw ateb oddiwrth Mr J.R.Owen, anyhysbys… mae’r ferch Mary Lloyd Jones yn paentio ac yn cysylltu â thirwedd Pontarfynach…mae’r brodyr Dai ac Ardwyn Lewis yn cario telyn ar eu cefnau i ganu i bobl yr ardal…. mae Maria Hayes, arlunydd, yn ailddeddfu Swyn amddiffyn sy’n gwreiddio cariad, gorfoledd a maddeuant mewn cylch holliach…mae’r wyres Sianed Jones yn nyddu’r straeon ynghâd mewn cân.